Prezentare Generală Master Tehnici

Director: Prof. univ. dr. Anca Dobrean

Introducere
Programul de Master se adresează celor care doresc să obţină specializări în: (1) psihologie clinică, consiliere psihologică, şi inclusiv psihoterapie şi (2) managementul comportamentului uman, şi să-şi desfăşoare activitatea în principal în (1) domenii clinice conexe celorlalte domenii ale psihologiei (ex. muncii-organizaţional, educaţional, apărare şi securitate naţională etc.) în care serviciile psihologice orientate asupra promovării sănătăţii (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi tratamentului bolilor sunt relevante şi/sau (2) în alte domenii (ex. medicină, drept, ştiinţe economice, business, teologie etc.) în care cunoştinţele de management al comportamentului uman sunt relevante.
Programul va fi riguros, dar flexibil pentru a ne adapta celor care deja lucrează şi/sau celor care nu sunt din Cluj-Napoca.

Programul de Master este gândit a oferi o specializare avansată în domeniul clinic, după standarde şi norme de excelenţă internaţionale, mai ales celor care nu lucrează în unităţi clinice (ex. coaching cognitiv-comportamental) şi/sau sunt deja angajaţi; de asemenea, se adresează nepsihologilor care pot beneficia în activităţile proprii de cunoştinţe avansate de psihologie. El oferă atât posibilitatea formării ca psiholog clinician, consilier psihologic şi/sau psihoterapueut performant cât şi posibilitatea formării ca cercetător în domeniu. Absolvenţii pot continua pregătirea prin studii la nivel doctoral şi prin programele postdoctorale şi/sau se pot ancora în piaţa muncii în diverse domenii care le solicită competenţele.

Evaluarea globală a Programului de Master, făcută de studenţii acestuia (scoruri combinate pe anul 2008/2009), pe o scală Likert de 5 puncte (1-foarte slab – 5-excelent), este de 4.82.

Curriculum

Semestrul I

Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
• Metode avansate de cercetare
• Particularităţi de dezvoltare ale copilului, adolescentului şi adultului
• Psihologie cognitivă aplicată
• Practică

Semestrul II
 • Psihodiagnostic şi evaluare psihologică
 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală
 • Noţiuni aprofundate de psihiatrie
 • Tehnici de intervenţie cognitiv-comportamentală
 • Practică
Semestrul III
 • Tehnici de luare a deciziilor şi rezolvare de probleme SAU Tehnici de negociere şi management al conflictului SAU Psihologie pozitivă (se alege minim un opţional)
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul muncii-organizaţional
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul apărării şi judiciar
 • Intervenţii cognitiv-comportamentale în domeniul educaţional
 • Practică
Semestrul IV
 • Consiliere genetică
 • Etică în psihologia aplicată
 • Programe de parenting SAU Retorică şi teoria argumentării SAU Consiliere pastorală (se alege minim un opţional)
 • Practică
 • Susţinerea lucrării de disertaţie